JUDr. Richard Ružina

Advokátsky koncipient

právna prax: od roku 2013

Zameranie:

 • obchodné právo
 • korporátne právo
 • občianske právo
 • ochrana osobnosti
 • konkurzné právo
 • správa pohľadávok

Vzdelanie:

 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela (titul Mgr.)
  2012
 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela (titul JUDr.)
  2013
 • Úspešné zloženie odbornej skúšky na konkurzného správcu
  2016

Členstvo v Slovenskej advokátskej komore od roku 2013