JUDr. Martin Legáth

Spolupracujúci advokát

právna prax: od roku 2011

Zameranie:

 • občianske právo
 • obchodné právo
 • právo nehnuteľností
 • súdne spory
 • trestné právo
 • obhajoba v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodených
 • rodinné právo

Vzdelanie:

 • Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva (titul Mgr.)
  2011
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta (titul JUDr.)
  2013

Členstvo v Slovenskej advokátskej komore od roku 2015