JUDr. Alan Strelák

Partner

právna prax: od roku 2003, od roku 2016 aj ako konkurzný správca

Zameranie:

 • obchodné právo
 • ochrana osobných údajov (GDPR)
 • korporátne právo
 • zmluvné právo
 • právo nehnuteľností
 • súdne spory
 • ochrana osobnosti
 • konkurzné právo
 • trestné právo
 • obhajoba v trestnom konaní

Vzdelanie:

 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity (titul Mgr.)
  2003
 • Právnická fakulta Univerzity Komenského (titul JUDr.)
  2008
 • Úspešné zloženie odbornej skúšky na konkurzného správcu
  2016

Členstvo v Slovenskej advokátskej komore od roku 2007

Členstvo v Európskej asociácii trestných právnikov (ECBA) od roku 2018